เงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนนสะสม

1.     คะแนนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

2.     การให้คะแนนในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตลาดของประเทศนั้นๆ

3.     คะแนนสะสมไม่สามารถโอนย้ายไปยังบุคคลที่สามได้

ประเทศไทย

สินค้า

-Double A Paper A4 80grm. 500 sheets(ทุกไซส์ A3 A4 B4 F14)

-Double A Green (A4)

-Double A Color Print 90 gsm. 500 sheets

1

รีม

1

คะแนน