กฎเกณฑ์ทั่วไป

1.     Double A Point Collection เป็นโปรแกรมลูกค้าสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของDouble A เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของDouble A

2.     ก่อนการเข้าใช้สิทธิประโยชน์ใดๆก็ตามจากเว็บไซต์นี้คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน Terms and Conditions นี้ก่อน

3.     ข้อโต้แย้งและปัญหาใดๆก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโครงการDouble A Point Collection จะถือเอาการตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการเป็นคำตัดสินสุดท้าย

4.     Double A มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อความในหน้าเว็บเพจหรือยกเลิกบางโปรแกรมของโครงการไปโดยไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าได้

5.     ผู้อุปถัมภ์และข้อความโฆษณาที่ปรากฎในหน้าเว็บเพจนี้อยู่ในความรับผิดชอบและดูและของบริษัทโฆษณานั้นๆ หากพบข้อความที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือการหมิ่นประมาททางลายลักษณ์อักษร หรือข้อความเท็จ Double A ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

6.     Double A Point Collection มีบริการเว็บลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเว็บลิ้งค์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความดูแลของ Double A

7.     การใช้บริการเว็บลิ้งค์หมายถึงคุณได้ออกจากเว็บไซต์ของ Double A ไปแล้ว และอยู่ในความดูแลของเว็บนั้นๆที่คุณลิ้งค์เข้าไป

8.     ข้อตกลงนี้ทำภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การดำเนินคดีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการDouble A Point Collection ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยกำหนด